Skuldsanering förklarat

Om du kämpar för att klara av att betala dina skulder kan du överväga skuldsanering. Denna process kan vara en livräddare för dem som står inför allvarliga ekonomiska svårigheter, men den är inte rätt för alla. Skuldsanering är inte samma som personlig konkurs.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en process där en gäldenär omförhandlar villkoren för sina utestående skulder med borgenärerna. Detta kan innebära att återbetalningsperioden förlängs, att beloppet för varje månadsbetalning minskas, eller både och. Målet med skuldsanering är att göra det lättare för gäldenären att betala tillbaka sina skulder. När period är över för skuldsanering, kommer alla skulder vara avbetalda enligt avtalet.

Det är Kronofogden som beviljar skuldsanering. Det är även Kronofogden som kontaktar alla kreditgivare, och sätter upp en rimlig avbetalning samt löneutmätning.

För att kvalificera sig för skuldsanering måste borgenärerna godkänna den nya återbetalningsplanen. Detta kräver vanligtvis att gäldenären lämnar bevis för att han eller hon inte kan betala tillbaka skulderna enligt de befintliga villkoren. När borgenärerna väl godkänner den omstrukturerade återbetalningsplanen blir den bindande för alla parter.

Enligt ett typiskt skuldsaneringsavtal fördelas betalningarna mellan borgenärerna under ett antal år (vanligtvis upp till fem). Efter denna period befrias gäldenären från sina återstående förpliktelser. Samtidigt som han eller hon lever på existensminimum under denna period får inga nya skulder tas på.

Om du överväger skuldsanering är det viktigt att tala med en erfaren skuldrådgivare (kommunen tillhandahåller detta) som kan hjälpa dig att avgöra om det är rätt för dig.

Dessa villkor behöver du uppfylla

Se framsidan för aktuell lista. Samt fler tips.

Slutsats

Skuldsanering kan vara en användbar lösning för dem som kämpar för att hålla jämna steg med sina skulder. Om du överväger detta alternativ är det viktigt att tala med en finansiell rådgivare för att se om det är rätt för din situation. När du har bestämt dig för att skuldsanering är rätt för dig kan de hjälpa dig att förhandla med fordringsägarna och sätta ihop en återbetalningsplan som uppfyller dina behov och din budget.

Föregående post

Bli den första att kommentera

  1. Samlingslån.se

    Denna artikeln har inte fått några kommentarer ännu. Har ni några frågor eller åsikter om denna artikeln kan ni alltid skriva en kommentar nedan under "Lämna ett svar".

Lämna ett svar

*