Så fungerar ränta vid lån

Ränta är viktiga att förstå när det gäller att låna pengar, eftersom de kan visa den totala kostnaden för att ta ett lån. En ränta beräknas utifrån långivarens riskbedömning och är utformad för att kompensera dem för att de lånar ut pengar. De återspeglar i slutändan den upplevda risken som är förknippad med ett lån; lån med högre risk lockar vanligtvis till sig högre räntor.

Faktorer som din kreditbetyg, din inkomst och lånets löptid spelar alla en roll när det gäller att avgöra vilken räntesats som du får. I slutändan kan du genom att förstå de potentiella kostnader som är förknippade med att ta ett lån och genom att undersöka olika räntesatser, se till att du får det bästa möjliga erbjudandet.

Hur man förstår skillnaden mellan nominell och effektiv ränta vid lån

Det finns två olika typer av räntesatser när man överväger ett lån så som ett samlingslån: nominell ränta och effektiv ränta.

Nominell ränta

Den nominella räntan är baskostnaden för ett lån. Det är den som du ser först när du tittar på ett låneavtal – den kallas ofta för ”den angivna räntan”. Den nominella räntan tar inte hänsyn till andra faktorer som avgifter som kan vara förknippade med att ta ett lån. Den visar dig bara den enkla, grundläggande räntan för lånet.

Effektiv ränta

Den effektiva räntan tar hänsyn till alla avgifter som är förknippade med att ta ett lån, en årsränta i procent. Detta inkluderar uppläggningsavgift , aviavgifter och diverse andra avgifter som kan tas ut av en långivare. Den effektiva räntan kallas också för den ”faktiska” kostnaden för att låna pengar eftersom den tar hänsyn till alla dessa extra kostnader när den beräknar hur mycket pengar du kommer att vara skyldig under lånets löptid.

När du tittar på olika lån är det viktigt att jämföra både nominell och effektiv ränta så att du vet exakt hur mycket pengar du kommer att vara skyldig när alla faktorer har beaktats. Även om en låg nominell ränta kan se tilltalande ut vid första anblicken, se till att kontrollera den effektiva räntan innan du skriver under.

Fast ränta jämfört med rörlig ränta vid lån

Ränta kan vara fast eller rörlig. Ett lån utan säkerhet har nästan alltid rörlig ränta.

  • Ett lån med fast ränta har en effektiv ränta som är konstant under hela lånets löptid – vilket innebär att dina månadsbetalningar förblir samma över tiden. Lån med fast ränta är möjligt främst vid lån med säkerhet, till exempel bolån
  • Lån med rörlig ränta har en effektiv ränta som ändras i enlighet med marknadsförhållandena, vilket innebär att dina månadsbetalningar kan förändras på över tiden.

Den rörliga räntan styr av marknaden, som i sin tur styrs av Riksbanken i Sverige. Riksbanken i sin tur bestämmer räntan utifrån vilken inflation vi har i landet. Se även vad ska man välja vid bolån, bundet eller rörligt?

Enkel vs. sammansatt ränta vid lån

Vad är enkel och sammansatt ränta?

Enkel ränta

Enkel ränta beräknas som en procentandel av det ursprungliga lånebeloppet och tar inte hänsyn till eventuell ränta som tjänats in från tidigare betalningar. Detta innebär att om du har ett lån på 500 kr med en enkel ränta på 10 % skulle du betala 50 kr i total ränta på hela beloppet (500 x 10% = 50). Med den här typen av lån förblir det belopp som måste betalas tillbaka konstant tills hela saldot har betalats av.

Sammansatt ränta (ränta på ränta)

Sammansatt ränta, å andra sidan, beräknas utifrån både lånets huvudbelopp och eventuell ackumulerad ränta från tidigare betalningar. Detta innebär att om du har ett lån på 500 kr med en sammansatt ränta på 10 % skulle du betala mer än bara 50 kr i total ränta när du har betalat av saldot. De extra pengar som ackumuleras med tiden kan bli betydande beroende på hur lång tid det tar att betala tillbaka lånet helt och hållet. Om det till exempel tar två år att betala tillbaka ett lån på 500 kr med 10% sammansatt ränta skulle du till slut betala cirka 605 kr totalt om räntan tas per år. Tas den i stället ut per månad, vilket sker vid inkasso ibland, så blir skulden på 500 kr över två år 610,2 kr.

Skatteavdrag för ränta på lån och samlingslån (ränteavdrag)

Räntor är avdragsgilla vid lån. När det gäller räntekostnader för lån har lagstiftarna fastställt tak för avdrag.

  • Om dina räntekostnader för lånet beräknas uppgå till 100 000 kronor under ett år är du berättigad till ett avdrag på 30 procent.
  • Men om kostnaderna överstiger detta belopp kan du bara dra av 21 %.

Du drar bort kostnaden för räntan mot din beskattningsbara inkomst, så du behöver tillräckliga skattebetalningar för att kompensera. Du får sedan tillbaka denna skatt som skatteåterbäring.

Se även

 

 

Föregående post

Bli den första att kommentera

  1. Samlingslån.se

    Denna artikeln har inte fått några kommentarer ännu. Har ni några frågor eller åsikter om denna artikeln kan ni alltid skriva en kommentar nedan under "Lämna ett svar".

Lämna ett svar

*